Takk for din reservasjons-henvendelse!

Bordet er ikke reservert enda, du vil få tilbakemelding fra oss innen 24 timer (utenom sesog må noe lengre svartid påregnes). Da vil vi bekrefte reservasjonen, eller informere deg dersom vi av en eller annen grunn ikke kan imøtekomme reservasjons-forespørselen.

Har du spørmål om henvendelsen kan du kontakte oss på telefon 48120866.